เกมส์ตัวต่อไข่ไก่
เกมส์ตัวต่อไข่ไก่ เล่นเกมส์นี้ 123233 ครั้ง
กำลังโหลดเกมส์ กรุณารอสักครู่
เกมส์ตัวต่อไข่ไก่
เกมส์ตัวต่อไข่ไก่ เกมส์นี้เราจะต้องกดเปลี่ยนสีไข่ไก่ที่ติดมาเป็นแพคสาม ที่ตกลงมา ให้เป็นสีเรียงเดียวกัน เพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ เล่นเกมส์ตัวต่อไข่ไก่ ระวังอย่าวางพลาด จนทะลุขอบนะ ไม่อย่างนั้นเราจะเสียคะแนน และทำให้แพ้เกมส์นี้ได้