เกมส์สร้างตึก
เกมส์สร้างตึก เล่นเกมส์นี้ 496723 ครั้ง
กำลังโหลดเกมส์ กรุณารอสักครู่
เกมส์สร้างตึก
เกมส์สร้างตึก เกมส์นี้เราจะต้องมาสร้างตึก เพื่อทำเป็นที่อยู่ให้คนเข้ามาอาศัยกัน โดยในตอนแรกเราจะต้องเลือกทำเลที่จะสร้างตึกก่อน ซุ่งการ เล่นเกมส์สร้างตึก นั้นเราจะต้องทำการวางตึกซ้อนกันให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ พยายามอย่าให้ตึกที่ต่อขึ้นไปล้มลงมา ให้ต่อไปเรื่อยไจนกว่าจะต่อเสร็จ คนก็จะสามารถขึ้นไปอยู่ได้ วิธีเล่น ใช้เมาส์คลิกเพื่อวางตึกลง โดยเราจะต้องกะจังหวะคลิกให้ดี