ชื่อเกมส์ : เกมส์บริหารโรงพยายาล2

เล่นเกมส์นี้ : 62973 ครั้ง

คำอธิบาย : เกมส์บริหารโรงพยายาล2 คุณหมอและพยาบาลมีหน้าที่ดูแลคนป่วยที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งนี้ให้กลับไปที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเดิม โดยเพื่อนๆ นั้นจะต้องเป็นคนคอยควบคุมกิจกรรมต่างๆ